Usmernenie č. 2 pre prijímanie pedagogického asistenta