Oznam - pracovný pomer (dohoda)

Dovoľujeme si upozorniť  všetkých zamestnancov na iný pracovný pomer (dohody) na dodržiavanie bodov  9. a 14. uvedených v dohodách a hlavne na tieto povinnosti:
  1. Oznámiť všetky uzatvorené pracovné pomery, t.j. hlavný pracovný pomer - pracovná zmluva, iný pracovný pomer – dohoda, aj s inými zamestnávateľmi pred a po podpise dohody s MPC príslušnému administratívnemu pracovníkovi projektu MRK II.
  2. Všetky uzatvorené pracovné pomery uviesť správne v kumulatívnom pracovnom výkaze.
  3. Odovzdávať správne vyplnené pracovné výkazy a kumulatívne pracovné výkazy.
  4. Dbať na to, aby odpracované hodiny za všetky pracovné pomery s MPC a aj s inými zamestnávateľmi neprekročili denný pracovný čas viac ako 12 hodín a hlavne 1,5 pracovného úväzku za daný mesiac.

 

Kategoria: