MŠ Spišská Belá: Beliansky škovránok

6. júna 2015 o 13,00 hod. na námestí v Spišskej Belej sa uskutočnil už 11. ročník folklórneho festivalu pod názvom "Beliansky škovránok". Zúčastnili sa ho deti z 5 folklórnych súborov. Pozvanie prijala aj naša "dvojička" - ZŠ s MŠ Kyjov.

Video: