MŠ Sabinovská, Prešov: Dopraváčik

Akcia Dopraváčik, zahájila v materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove týždeň plný zábavy pri príležitosti osláv MDD.
V piatok, 29.5.2015, riaditeľka školy Mgr. Ingrid Jelínková privítala na školskom dvore rodičov detí navštevujúcich materskú školu aj pozvaných hostí: PaedDr. Jozefa Muranského, vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu a Ing. Martu Kollárovú PhD., poslankyňu MZ Prešov, a odštartovala podujatie na kolobežkách, autíčkách, motorkách, odrážadlách a bicykloch.

Video: