Voľné pracovné miesta

 
PRACOVNÁ POZÍCIA STAV ZVEREJNENÉ
Odborný garant projektovej aktivity 1.1 neaktuálne 23.01.2015
Podporný administratívny personál PK RP MPC Prešov neaktuálne 26.01.2015
Lektor kontinuálneho vzdelávania pre pedag. zamestnancov neaktuálne 17.02.2014
Regionálny manažér monitorovania PK RP MPC Banská Bystrica (Projekt MRK II) neaktuálne  
Podporný administratívny personál PK RP MPC Banská Bystrica (Projekt MRK II) neaktuálne  
Zamestnanec pre inováciu a tvorbu web. sídla neaktuálne  
Konzultant implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania /IMV/ pre materské školy neaktuálne  
Evalvátor inkluzívneho modelu vzdelávania /IMV/ neaktuálne  
Finančný manažér PK RP MPC Prešov neaktuálne  
Pedagogický asistent neaktuálne  
Podporný administratívny personál PK RP MPC Prešov neaktuálne