Inkluzívna materská škola – dobrá škola Zborník príspevkov z prvej národnej konferencie národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimánom stupni školskej sústavy konanej dňa 28. októbra 2014 v Banskej Bystrici

Kategoria: