Výstava detských výtvarných prác „Poďme sa hrať ruka v ruke“

Výstava sa konala s cieľom podpory inkluzívneho vzdelávania. Organizátorom podujatia bolo Metodicko-pedagogické centrum.
 
Prešov 5. máj – Dňa 29. apríla sa konalo slávnostné otvorenie výstavy detských výtvarných prác pod názvom „Poďme sa hrať ruka v ruke“. Výstavu organizovalo Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“  pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
 
Svojimi prácami prispelo 103 zo 110 zapojených materských škôl a spolu zaslali 183 výkresov. 
 

 

Video: