Pracovné stretnutie s lektormi

10. apríla 2014 sme v rámci národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy získali akreditáciu na inovačný vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov.  Prípravy na vzdelávanie vyvrcholili 15. a 16. mája v Košiciach a Banskej Bystrici na pracovnom stretnutí lektorov s riadením projektu. Lektori tak získali potrebné informácie k obsahu vzdelávacieho programu a k vypracovaniu dištančných zadaní.
Video: