Blog používateľa Sp. Stará Ves

Slovník: 
  • Iné

Naša MŠ bola prvý krát zapojená do takéhoto veľkého projektu, kde jednou z možnosti je mať asistenta. Začiatky boli rozpačité hlavne pri asistentovi v triede, keďže sme doteraz žiadneho nemali. S kolegyňou sme premýšľali, čo asi bude robiť, ako , kedy, s kým. To isté bolo aj z jeho strany, ale všetko vyriešil čas a trpezlivosť. Zakrátko sme zistili akú máme v ňom pomoc. A keďže v ďalšom školskom roku nastúpil na prvé tri mesiace do triedy k najmenším deťom, aby im pomohol s adaptáciou a tie si ho veľmi obľúbili, situácia sa zasa vyriešila a prišla asistentka.