Blog používateľa Kokava n. Rimavicou

Slovník: 
  • Osvetový program

Deň matiek v MŠ Kokava bol plný tanca, spevu... Práve tu sa naplno predviedli deti z MRK a v rómskom tanci sa pekne prejavila inkluzia detí.

Slovník: 
  • Výlety

Výlet na Donovaly. Deti z MRK dostali možnosť ísť na Habakuky, kde sa im rozprávkový svet veľmi páčil. Spoznali Dobšinského rozprávky a ich divadelné prevedenie.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Takto sme oslavovali deň detí v Kokave n/Rimavicou. MDD sa nieslo v znamení dobrej nálady, plný spevu a tanca, ktorú nám spríjemnili aj animátori a zábavu nám spríjemnili aj rómsky asistenti.