Blog používateľa Bystrany 49

Slovník: 
  • Iné

Počas projektu nám veľmi pomohlo zapájanie rodičov do konkrétnych aktivít ako napr. práca s IT, tvorivé dielne na tému (Vianoce, Veľká noc, MDD a pod.). Tu podotknem, že pre rodičov by bolo potrebné zabezpečiť dostatok didaktického materiálu na tvorbu vopred, aby bolo z čoho tvoriť alebo za niečo nakúpiť materiál. Matky, ktoré boli zapojené do projektu „Matka a dieťa“ porovnávali. Rodičia zároveň videli svoje deti, ako pracujú, čo všetko dokážu urobiť, ako ich to zaujíma a pod.

Slovník: 
  • Iné

Počas projektu nám veľmi pomohlo zapájanie rodičov do konkrétnych aktivít ako napr. práca s IT, tvorivé dielne na tému (Vianoce, Veľká noc, MDD a pod.). Tu podotknem, že pre rodičov by bolo potrebné zabezpečiť dostatok didaktického materiálu na tvorbu vopred, aby bolo z čoho tvoriť alebo za niečo nakúpiť materiál. Matky, ktoré boli zapojené do projektu „Matka a dieťa“ porovnávali. Rodičia zároveň videli svoje deti, ako pracujú, čo všetko dokážu urobiť, ako ich to zaujíma a pod.