Blog používateľa Bačkovík

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Projekt Inkluzívny model vzdelávania pre materské školy vznikol s cieľom zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí z MRK a ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania.
V rámci NP MRK 2 bola na základe výberového konania prijatá do MŠ asistentka učiteľa.