Vzdelávanie

Slovník: 
  • Vzdelávanie

Začatím projektu NP MRK 2 Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy jeho imlementáciou v MŠ veľmi oceňujeme. Napriek tomu, že máme dlhoročné pedagogické skúsenosti sme si svoje poznatky rozšírili a inovovali, vzdelávaním sme získali nové poznatky a informácie z prednášok našich lektoriek. PhDr. Ivetky Balážovej a p. PhDr. Foldesovej, za ktoré im patrí srdečná vďaka. Osožná bola i výmena skúseností a poznatkov medzi účastníčkami vzdelávania .