MŠ Spišská Stará Ves

Naša MŠ bola prvý krát zapojená do takéhoto veľkého projektu, kde jednou z možnosti je mať asistenta. Začiatky boli rozpačité hlavne pri asistentovi v triede, keďže sme doteraz žiadneho nemali. S kolegyňou sme premýšľali, čo asi bude robiť, ako , kedy, s kým. To isté bolo aj z jeho strany, ale všetko vyriešil čas a trpezlivosť. Zakrátko sme zistili akú máme v ňom pomoc. A keďže v ďalšom školskom roku nastúpil na prvé tri mesiace do triedy k najmenším deťom, aby im pomohol s adaptáciou a tie si ho veľmi obľúbili, situácia sa zasa vyriešila a prišla asistentka. Asistent pomohol aj pri návšteve rodiny a komunikácii s nimi pri nepravidelnej dochádzke rómskych detí (v prvom polroku) do materskej školy.
Veľkou pomocou pre materskú školu sú aj učebné pomôcky, hračky, interaktívna tabuľa, hygienické potreby, vybavenie školského dvora, z ktorých budeme ešte dlho ťažiť aj po skončení projektu.
Mali sme možnosť pozývať do MŠ rómskych rodičov a ukázať im, čo všetko deťom poskytujeme, ako a s čím sa môžu hrať, ako sa oni môžu spoločne zahrať so svojimi deťmi. Keďže naše rómske rodiny nežijú v osade ale sú začlenené medzi nerómami, svoje skúsenosti sme si mohli vymieňať aj pri návštevách „Dvojičiek“ ale taktiež počas kontinuálneho vzdelávania s „bonusom“ – kreditmi. Tu však by som si priala oveľa viac hodín práce s interaktívnou tabuľou. A ako negatívum bola diaľka do hotelov, kde sme mali vzdelávanie a neprihliadalo sa na to, že celá naša skupina bola z okolia Poprad, Kežmarok a aj tu sú možnosti na ubytovanie.
Veľmi neskoro sa začali riešiť výlety, aktivity v MŠ, ktoré sa mohli uskutočňovať priebežne počas obidvoch školských rokov trvania projektu.
V neposlednom rade musím spomenúť aj veľmi dobru spoluprácu a ľudský prístup jednotlivcov PK a MPC v Prešove a p. konzultantkou Mgr. J. Lesnou.
Aj keď bolo veľa práce a papierovania počas projektu, priali by sme si jeho pokračovanie. :-)