MŠ Drahňov

Naša materská škola je jednotriedna. Máme dve PA - AU – jednu v rámci projektu. Asistentky pracujú na dve zmeny ako učiteľky materskej školy. Máme 21 zapísaných detí, z toho 19 rómskych a 2 nerómske deti. Vďaka projektu sme mohli realizovať výlet do ZOO do Košíc. Rodičia aj deti boli veľmi nadšení a ja som bola milo prekvapená, že počas výletu sa správali disciplinovane a bez problémov. Veľmi sa im to páčilo a naozaj niektoré deti ale aj niektorí rodičia prvýkrát boli na výlete. Škoda len, že tá možnosť realizácie výletov, exkurzií atď. sa vyriešila tak neskoro, lebo v opačnom prípade sme mohli realizovať viac výletov, kultúrnych podujatí. Aj to je nám ľúto, že cestovné výdavky boli uhradené len v prípade použitia verejnej hromadnej dopravy. Náš výlet do Košíc sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci so zriaďovateľom, ktorý objednal a zaplatil autobus. Vďaka projektu sme získali veľa didaktických pomôcok, IT , ktoré nám pomohli skvalitniť edukačný proces v našej materskej škole a ktoré každý deň využívame. Škoda, že tieto pomôcky sme nedostali skôr. V rámci NP sme sa zúčastnili inovačného vzdelávania. Z našej materskej školy to bola riaditeľka MŠ a PA - AU, ktorá bola prijatá v rámci projektu. Inovačné vzdelávanie nám pomohlo skvalitniť prácu s deťmi z MRK. Škoda, že inovačné vzdelávanie pre PA - AU, ktoré nemajú pedagogické vzdelanie sa nerealizovalo zvlášť. V rámci projektu sme sa zúčastnili na výmenných stážach. Naša dvojička bola viactriedna materská škola, ktorú navštevovalo málo rómskych detí. Tieto výmenné stáže neboli pre nás veľkým prínosom, nakoľko my máme veľa rómskych detí a skôr by sme privítali ísť na stáž na menšiu materskú školu, ktorú navštevuje väčšie percento rómskych detí, aby sme si vymenili skúsenosti a poznatky z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania, ktoré sa dajú realizovať na jednotriednej materskej škole. Naša materská škola je rada, že sa zapojila do tohto projektu a získala nové skúsenosti inkluzívneho vzdelávania detí v predprimárnom veku.