MŠ Bystrany

Počas projektu nám veľmi pomohlo zapájanie rodičov do konkrétnych aktivít ako napr. práca s IT, tvorivé dielne na tému (Vianoce, Veľká noc, MDD a pod.). Tu podotknem, že pre rodičov by bolo potrebné zabezpečiť dostatok didaktického materiálu na tvorbu vopred, aby bolo z čoho tvoriť alebo za niečo nakúpiť materiál. Matky, ktoré boli zapojené do projektu „Matka a dieťa“ porovnávali. Rodičia zároveň videli svoje deti, ako pracujú, čo všetko dokážu urobiť, ako ich to zaujíma a pod.
-Materská škola získala IT, ktorá sa deťom veľmi osvedčila pri kreslení na tému, pri upevňovaní poznatkov o farbách, naučili sa tvoriť súbory správne a pri nesprávnom vytvorení sa čudovali reakciám na IT bez vlastného pričinenia.
-Materská škola získala dobré hygienické potreby na určité obdobie, aby sa predchádzalo pedikulóze, udržiavaniu školského prádla, čistote prostredia.
Využívame a budeme naďalej využívať všetky učebné pomôcky, telovýchovné náradie a pomôcky na zdokonaľovanie psychomotorických kompetencií detí. Veľmi nám pomôžu aj čižmy a pršiplášte za zhoršeného počasia na vychádzke, aby deti získali odvahu pohybovať sa v daždi a nebáli sa zmien počas vychádzky.
-Materskej škole bola poskytnutá možnosť práce AU, ktorého náplň práce bola vypracovaná vo vzájomnej spolupráci a tolerancií tak, aby bol čo najviac nápomocný pri schádzaní sa detí, počas hier, pri príprave na pohybové a relaxačné cvičenie, pri príprave na vychádzku, pobyt vonku, počas stolovania a pod. Najviac pomáhal na začiatku školského roka, kedy je najviac potrebné komunikovať s deťmi v ich materinskom jazyku, lebo učiteľka nemá žiadne základy rómskeho jazyka.
Ale musím podotknúť aj jeho negatíva, postupne strácal o prácu záujem, vymeškával v práci pre iné záujmy, až nakoniec26.05.2015 oznámil, že končí, lebo sa sťahuje a našiel si inú prácu. Je mi ľúto času, a to aj po pracovnej dobe, ktorý som mu venovala na jeho pedagogický rast.
-Projekt IMV bol prínosom nielen po hmotnej stránke, ale aj po pedagogicko- vzdelanostnej stránke prínosom pre toho kto sa chcel vzdelávať, získať kredity, kto sa chcel zdokonaliť v práci s IT, kto chcel prezentovať svoju prácu pred rodičmi a pod.
A ešte mnoho iných skutočností, ktoré človeka v danej chvíli nenapadnú, ale až postupom času pri využívaní prostriedkov projektu.

Za to Vám všetkým pracovníkom PK NP MRK2 patrí naše „Ďakujeme“