Deň detí v MŠ Kokava n/Rim. v šk. roku 2014/2015

Takto sme oslavovali deň detí v Kokave n/Rimavicou. MDD sa nieslo v znamení dobrej nálady, plný spevu a tanca, ktorú nám spríjemnili aj animátori a zábavu nám spríjemnili aj rómsky asistenti.